EDC Agendas and Minutes

2021 Agendas

2021 Minutes

December 20, 2021 Minutes
October 18, 2021 Minutes
August 16, 2021 Minutes
July 19, 2021 Minutes
April 19, 2021 Minutes

2020 Agendas

2020 Minutes

November 30, 2020 Minutes
October 19, 2020 Minutes
February 17, 2020 Minutes
January 20, 2020 Minutes

2019 Agendas

2019 Minutes

December 16, 2019 Minutes
April 15, 2019 Minutes
March 18, 2019 Minutes

2018 Agendas

2018 Minutes

August 13, 2018 Agenda
July 9, 2018 Agenda
July 9, 2018 Minutes
June 18, 2018 Minutes
April 9, 2018 Agenda
April 9, 2018 Minutes
March 12, 2018 Agenda
March 12, 2018 Minutes
February 12, 2018 Agenda
February 12, 2018 Minutes
January 8, 2018 Agenda
January 8, 2018 Minutes
Gordon, Texas Logo